Mosfet芯片
您当前的位置:首页    产品中心    Mosfet芯片
Part Number VDSS
 (V)
N/P Platform Gen CP RDS(ON) (mΩ) Vgs
 (V)
Vth (V) GDPW
@Vg=10V @Vg=4.5V @Vg=2.5V
Typ Max Typ Max Typ Max Min Typ Max
SPQ20RN20W 20 N Trench G1 20 34 ±12 0.5 1.2 73826
SPQ19RN20W 20 N Trench G1 19 27 ±12 0.5 1.2 73826
SPQ4RN25WPI 25 N LV-SGT G3 2.8 4 ±12 1 2 13261
SPQ4RN25WP 25 N LV-SGT G3 2.8 4 ±12 1 2 13261
SPQ1R4N25WPI 25 N LV-SGT G3 1.1 1.4 ±12 1 2 4702
SPQ19RN30W 30 N LV-SGT G1 14 19 25 29 ±20 1 2.5 51035
SPQ8R5N30W 30 N Trench G1 6.5 8.5 9 14 ±20 1 2.5 17882
SPQ8R5N30WP 30 N Trench G1 6.5 8.5 9 14 ±20 1 2.5 17882
SPQ7R6P30W 30 P Trench G1 6.3 7.6 ±20 -1.2 -1.6 -2.3 8682
SPQ5R8N30W 30 N LV-SGT G1 4 5.8 5.8 8 ±20 1 2.5 17260
SPQ5R1N30W 30 N Trench G1 3.4 5.1 7.1 11 ±20 1 2.5 10365
SPQ4R1N30WPI 30 N LV-SGT G3 3 4.1 ±20 1 2 13261
SPQ4R1N30WP 30 N LV-SGT G3 3 4.1 ±20 1 2 13261
SPQ3R8N30WPIL 30 N LV-SGT G2 3 3.8 ±16 1 1.5 2 10231
SPQ3R8N30WPI 30 N LV-SGT G2 3 3.8 ±16 2 3 4 10231
SPQ1R9N30W 30 N LV-SGT G1 1.45 1.9 ±20 1 2.5 5236
SPQ1R9N30WP 30 N LV-SGT G1 1.45 1.9 ±20 1 2.5 5236
SPQ1R6N30WPI 30 N LV-SGT G3 1.1 1.6 ±20 1 2 4702
SPQ1R6N30WP 30 N LV-SGT G3 1.1 1.6 ±20 1 2 4702
SPQ1R1N30WPI 30 N LV-SGT G2 0.9 1.1 ±16 2 3 4 3488
SPQ1R1N30WPIL 30 N LV-SGT G2 0.9 1.1 ±16 1 1.5 2 3488
SPQ1R1N40WPI 40 N LV-SGT G2 0.9 1.1 ±16 2 3 4 3488
SPQ1R1N40WPIL 40 N LV-SGT G2 0.9 1.1 ±16 1 1.5 2 3488
SPQ17RN40W 40 N LV-SGT G1 13 17 22 27 ±20 1 2.5 44884
SPQ11RN40W 40 N LV-SGT G1 7 11 11 16 ±20 1 2.5 25394
SPQ11RN40WP 40 N LV-SGT G1 7 11 11 16 ±20 1 2.5 25394
SPQ7R4N40W 40 N LV-SGT G1 4.7 7 ±20 1 2.5 17362
SPQ2R7N40W 40 N LV-SGT G1 2 2.7 ±20 1.2 2.2 8153
SPQ1R9N40W 40 N LV-SGT G1 1.6 1.9 ±20 1.2 2.4 6584
SPQ1R9N40WP 40 N LV-SGT G1 1.6 1.9 ±20 1.2 2.4 6584
SPQ1R3N40W 40 N LV-SGT G1 1.1 1.3 ±20 2 3 5 4037
SPQ1R3N40WP 40 N LV-SGT G1 1.1 1.3 ±20 2 3 5 4037
SPQ1R3N40WPL 40 N LV-SGT G1 1.1 1.3 ±20 1.3 1.5 2.3 4037
SPQR7N40W 40 N LV-SGT G1 0.5 0.74 ±20 1 2.5 2382
SPQR7N40WP 40 N LV-SGT G1 0.5 0.74 ±20 1 2.5 2382
SPQ1R3N45WPI 45 N LV-SGT G1 1.1 1.3 ±20 1.3 1.5 2.3 4037
SPQR9N45WP 45 N LV-SGT G1 0.6 0.9 ±20 1 2.5 2721

@2015江苏中科君芯科技有限公司  苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn

地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层    电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915  E-mail:junshine@cas-junshine.com

网址:http://www.cas-junshine.com